Masz pytanie?


BIP Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krotoszynie

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej


Google
 Wspieramy akcje:
Statystyka:
Połączyłeś się z adresu :
3.238.118.27.

Twój host: ec2-3-238-118-27.compute-1.amazonaws.com

  odwiedzin od 2014r : 556
  dzisiaj: 16
  on-line: 1
  strona istnieje: 6224 dni
  ładowanie: 0.073 sek

Kadra Poradni

 • mgr Karina Bratborska psycholog - Dyrektor Poradni

    Jestem psychologiem, a od 2006 roku kieruję pracą poradni. Moje doświadczenie zawodowe to przede wszystkim praca z dziećmi upośledzonymi umysłowo i młodzieżą niedostosowaną społeczne, a także diagnoza psychologiczna trudności edukacyjnych oraz poradnictwo i psychoedukacja.....

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Joanna Sójka pedagog

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Sylwia Minta psycholog

      Jestem psychologiem i doradcą zawodowym, absolwentką UAM w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych o specjalności Poradnictwo Zawodowe. W poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, poradnictwem....

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Bernadetta Leczykiewicz psycholog

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Małgorzata Menzel psycholog

    W zawodzie psychologa pracuję od 1992 r., początkowo na Oddziale Neurologii i Oddziale Neurologii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu, a także we wrocławskim klubie Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia". W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie, gdzie pracuję od 1994 r......

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Marzena Wolkenstein pedagog - logopeda

    W Poradni pracuję od 1992 roku. Ukończyłam studia wyższe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej  w zakresie logopedii......

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Agnieszka Kempinska psycholog

    Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Poradni pracuję od 1997 roku. Zajmuję się diagnozowaniem trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych (w tym lęki dziecięce, nadpobudliwość, stres szkolny, agresja) dzieci i młodzieży. 

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Joanna Rogowska-Sroka psycholog

       Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Poradni pracuję od 2004 r. Poszerzając swoje kwalifikacje ukończyłam: kurs I i II stopnia kinezjologii edukacyjnej metodą P. Dennisona, Studia Podyplomowe – Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii, kursy z obszaru diagnozy psychologicznej, .....

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Kinga Krawczynska pedagog

    W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie pracuję od 2004 roku jako pedagog. Ukończyłam studia wyższe z zakresu pedagogiki o specjalności opieka i profilaktyka środowiskowa oraz podyplomowe studia z zakresu terapii pedagogicznej. Zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz udzielam porad dydaktyczno-wychowawczych.....

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Lukasz Wygralak psycholog

    Pracuję w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie jako psycholog od 2002 roku. Głównym obszarem mojej pracy jest diagnoza psychologiczna rozwoju dzieci i młodzieży uczącej się oraz badanie przyczyn trudności szkolnych. Ponadto zajmuje się poradnictwem w zakresie trudności wychowawczych i edukacyjnych oraz kryzysów jednostkowych i rodzinnych. ....

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Arleta Błażejczak logopeda

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Małgorzata Rybicka logopeda

    Pracuję w Poradni jako logopeda. Posiadam także przygotowanie z zakresu rewalidacji dzieci z niepełnoprawnością intelektualną oraz z zakresu terapii pedagogicznej. Wykształcenie uzupełniłam w trakcie licznych kursów dotyczących wczesnej interwencji logopedycznej i różnorodnych metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.....

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Lidia Wasielak pedagog


       W Poradni pracuję na stanowisku pedagoga. Zajmuję się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Przeprowadzam także diagnozę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: niesłyszenie i słabe słyszenie. Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne.....

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Alina Janczak pedagog

    W Poradni pracuję na stanowisku pedagoga. Zajmuję się diagnozą oraz terapią pedagogiczną. Informuję rodziców o potrzebach rozwojowych i potencjalnych możliwościach ich dzieci oraz udzielam wskazówek pomocnych do pokonywania trudności rozwojowych....

  Galeria dół strony:nie
 • mgr Agata Hornik-Marek psycholog

    Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Poradni pracuję od lutego 2012 roku. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadziłam zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, a także treningi interpersonalne oraz inne warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych.....

  Galeria dół strony:nie