Masz pytanie?


BIP Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krotoszynie

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej


Google
 Wspieramy akcje:
Statystyka:
Połączyłeś się z adresu :
3.238.118.27.

Twój host: ec2-3-238-118-27.compute-1.amazonaws.com

  odwiedzin od 2014r : 554
  dzisiaj: 14
  on-line: 1
  strona istnieje: 6224 dni
  ładowanie: 0.228 sek

Zasady współpracy z poradnią

 

Ważne informacje na temat zasad współpracy
między Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie,
a placówkami oświatowymi

Dokumentacja:

 • informacje przygotowywane przez nauczyciela/wychowawcę na temat dziecka/ucznia zgłoszonego do poradni oraz ankieta przygotowywana przez polonistę w przypadku trudności o charakterze dyslektycznym powinny być opatrzone pieczęcią placówki. Wymagane są: data, czytelny podpis osoby przygotowującej dokument oraz pieczęć i podpis dyrektora placówki,
 • zgłoszeń dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli chcących skorzystać z pomocy/oferty poradni należy dokonywać wykorzystując odpowiednie formularze dostępne na stronie internetowej poradni.

Organizacja pomocy realizowanej na terenie poradni:

Sugerowane terminy zgłoszeń:

 • badania gotowości szkolnej – maj-sierpień,
 • wydawanie orzeczeń, opinii i informacji – według potrzeb,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny – styczeń-maj,
 • pozostałe formy pomocy – według potrzeb i możliwości ich realizacji przez pracowników poradni.

     Warto, aby przedszkole, szkoła, placówka monitorowała ważność orzeczeń i przekazywała rodzicom informacje o konieczności zgłoszenia się do poradni w odpowiednim terminie.

Indywidualne osoby zainteresowane udziałem w:

 • sieciach współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
 • zajęciach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
 • poszczególnych formach pomocy dla nauczycieli i rodziców ujętych w ofercie

wypełniają stosowny formularz zgłoszenia.


Organizacja pomocy realizowanej w terenie:

 • w miesiącach: wrzesień – październik pracownik poradni podczas wizyty w placówce, którą się opiekuje ustala zakres współpracy na bieżący rok szkolny.

Preferowane terminy realizacji poszczególnych form pomocy:

 • przesiewowe badania mowy – początek roku szkolnego,
 • przesiewowe badania wzroku i słuchu przy użyciu Platformy Badań Zmysłów – I półrocze roku szkolnego,
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców – I półrocze roku szkolnego,
 • prelekcje i warsztaty dla nauczycieli – I półrocze roku szkolnego,
 • dyżury pracowników poradni – według potrzeb.

 

Przedszkole, szkoła, placówka organizująca prelekcję, warsztaty lub inną formę pomocy przeprowadzaną przez pracownika poradni ustala z nim:

 • termin spotkania,
 • miejsce spotkania,
 • liczbę uczestników,

Ponadto zabezpiecza:

 • sprzęt (np. laptop, projektor),
 • potrzebne materiały (np. kartki, pisaki, nożyczki itp.),
 • możliwość kopiowania materiałów dla uczestników,
 • oraz zgłasza potrzebę zorganizowania spotkania najpóźniej na miesiąc przez planowanym terminem na stosownym formularzu,
 • przedszkole, szkoła placówka zainteresowana procesowym wspomaganiem zgłasza zapotrzebowanie na stosownym formularzu.

Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania, jeśli w podanym przez placówkę terminie specjaliści mają już zaplanowane inne zajęcia lub z powodu sytuacji losowych!